بایگانی‌ ماهانه: آوریل 2017

0

نانوساختارهای کربنی و کاربرد آن در باتری

در این مقاله ابتدا درباره نقش نانولوله کربنی و گرافن به عنوان ماده فعال مطالبی بیان می شود. مزایا و معایب این نوع مواد فعال صحبت می شود. سپس درباره کاربرد گسترده تر نانوساختارهای...

0

نانوپوشش ها در باتری

یکی از حوزه های مهم نانوفناوری در باتری مبحث پوشش ها است در مقالات پیشین به صورت جسته گریخته اهمیت نانوپوشش ها مشخص شد. با توجه به این اهمیت، در این مقاله به صورت...

0

نانو و آند باتری 3 (آند LTO )

در این مقاله آندهای خانواده ی اکسید تیتانیوم معرفی و اثرات نانو بر ارتقای عملکرد این آندها بیان می شود و در آخر رفتار شبه خازنی که خاص نانوست معرفی خواهد شد. اگر چه...