بایگانی‌ ماهانه: می 2017

0

فناوری نانو و نسل جدید باتری‌‌های اتومبیل‌‌های برقی، فراتر از باتری‌‌های یون لیتیم

باتری‌‌های اتومبیل‌‌های برقی‌ای‌ که در ‌آینده وارد بازار خواهند شد باید الزامات اتومبیل و الزامات بازار را برآورده سازند. مواردی که ‌از اهمیت بیشتری برخوردارند عبارتند از: ظرفیت ذخیره‌سازی بالای انرژی، نیمه‌عمر بالا و...