دسته: فیزیک

0

هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۶ تا ۷ شهریور ۱۳۹۶ توسط دانشگاه صنعتی شاهرود- انجمن فیزیک ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شاهرود برگزار می شود.با توجه به اینکه...