ارسال مقاله

آیین نامه ارسال مقالات به نانوپروسسور :

مقالات ارسالی به این سیستم صرفا جهت فروش به غیر و یا معرفی به دانشگاه ها و مراکز علمی بکار گرفته می شود و در صورت تمایل نویسنده به انتشار آن در سایت ، پس از بررسی و تایید آن بر روی سایت منتشر خواهد شد .

حفظ حریم شخصی :

  1. مقالاتی که جهت فروش روی سایت منتشر می شوند انحصارا نزد نانوپروسسور باقی خواهد ماند و کلیه سود حاصل از آن برای نویسنده محفوظ است و نانوپروسسور درصدی از فروش آن را نزد خود خواهد داشت .
  2. مقالاتی که جهت ارائه به دانشگاه ها  و مراکز علمی ارسال می گردد به صورت چکیده شده منتشر خواهد شد و اصل آن بدون مجوز نویسنده به هیچ شخص یا سازمانی ارائه نمی گردد .
  3. مقالاتی که جهت انتشار روی سایت ارسال می شود انحصارا به نام نویسنده منتشر می گردد .
  4. به دلایل امنیتی هیچ کدام از مقالات بر روی سرور قرار نمیگیرد و در صورت نیاز به فروش و یا ارائه مقاله ، به مخاطب ایمیل می گردد .

استاندارد و الزامات مقاله های ارسالی

  1. فایل مقاله می بایست با فرمت ماکروسافت ورد ارسال شود و مقالات پی دی اف پذیرفته نمی شود .
  2. حجم مقاله ارسالی میبایست یک صفحه کامل و بیشتر باشد .
  3. ارسال اصل مقاله الزامیس .
  4. تبصره : در صورت ارسال چکیده مقاله ، ارائه تعهد کتبی الزامیست .
  5. در صورت درخواست ارسال مقاله به ژورنال های علمی  و دانشگاه های بین المللی ارسال حد اقل چکیده انگلیسی الزامیست .
  6. ارائه پایان نامه ها و مقالات ثبت شده صرفا با رضایتنامه کتبی پذیرفته خواهد شد .

 

فرم ارسال مقاله به سایت